Perliet (in het Engels aangeduid als perlite) is een van de meest veelzijdige en efficiënte natuurlijke mineralen. Door chemische en fysisch ingrijpen wordt het gesteente omgezet in glasachtige korrels die zowel los als verwerkt in platen verkrijgbaar zijn. De unieke eigenschappen zoals lichtgewicht, steriel, isolerend en brandwerend maken het een uitstekende keuze voor verschillende toepassingen in onder andere als isolatie in de bouw.

Wat is perliet (perlite)?

Perliet behoort tot de groep van anorganische isolatiematerialen, om preciezer te zijn bij de minerale isolatiestoffen en bestaat grotendeels uit siliciumdioxide (ook bekend als silica) en aluminiumoxide (ook bekend onder de naam aluinaarde of alumina). Perliet is een vulkanisch silicaat gesteente, waardoor het vaak aangeduid wordt als vulkanisch gesteente of obsidiaan. De vorming van deze stenen zou door de chemische samenstelling als natuurlijke glas (alkali-gehalte van 7-8%) aangemerkt kunnen worden. De minerale naam perliet werd gegeven door de Franse mineraloog François Sulpice Beudant die het gesteente tijdens een van zijn mineralogische reizen door Hongarije in 1818 ontdekte. De naam is afgeleid van de structuur van de grondstof die op parels lijkt.

Van vulkanisch gesteente tot perliet

Het vulkanische perliet erts wordt snel verwarmd tot een temperatuur die al snel kan oplopen tot ongeveer 900°. Door de extreme verhitting van het gesteente zullen de ingesloten watermoleculen verdampen en het perliet laten expanderen (dit proces is vergelijkbaar met het poffen van maïs tot popcorn). Door het binnendringen van water langs de scheuren treedt devitrificatie op, waarbij uit het amorfe glas microscopische kleine kristallen ontstaan van kwarts, cristobaliet en veldspaat. De geëxpandeerde deeltjes die ook bekend staan als perliet of perlite korrels zijn feitelijk niets anders dan clusters bestaande uit glasbellen die alle eigenschappen hebben, die perliet zo aantrekkelijk maken (licht in gewicht, isolerend, brandwerend).

Eigenschappen van perliet isolatie korrels

Perlite heeft de eigenschap dat het tijdens verhitting (het expansieproces) tot 20 keer in volume toeneemt. Dit is het resultaat van chemisch gebonden water in het ruwe perliet bergkristal, dat door de warmte verdampt. Hierdoor ontstaat een product met een extreem dunne porieënwand, dat zich tot waardevolle en bovenal biologische isolatiematerialen laat verwerken. Perliet is een milieuvriendelijk product dat recyclebaar is en in de natuur teruggevonden kan worden. De akoestische, brandwerende en isolerende eigenschappen maken het tot een onmisbaar product in de bouw, industrie en brandbeveiliging. Zelfs voor het tuinieren en in dierbenodigdheden kan perliet gebruikt worden.

Perliet: duurzaam en goedkoop

Naast eerder genoemde eigenschappen vormt perliet een haast onuitputtelijke bron van duurzaam en goedkoop materiaal. Door constante aanvoer uit de natuur zelf en het beperkte mijnen van het vulkanische gesteente (momenteel wordt ongeveer 8 vierkante kilometer perliet per dag gemijnd, wereldwijd; dit komt neer op ongeveer 1% van de wereldwijde voorraad perliet) is de voorraad perlite gegarandeerd voor de volgende generaties.

Voor de productie van perliet wordt geen gebruik gemaakt van chemische producten wat het milieu ten goede komt. Ook de impact op de omgeving waaruit perliet gemijnd wordt, wordt niet aangetast tijdens het mijnproces. Indien er sprake is van enige beschadiging van de omgeving, dan zorgen de mijnbedrijven voor volledig herstel van de natuurlijke omgeving na afronding van de mijnwerkzaamheden.

Dankzij het lichtgewicht van perliet kan bespaard worden op vervoerskosten van producten, waardoor deze goedkoper worden. Dankzij het productieproces van vulkanisch gesteente tot het glasachtige mineraal wordt verspilling voorkomen. Dit komt het milieu ten goede, omdat de aangeleverde grondstof in zijn totaliteit verwerkt wordt tot het eindproduct (perliet korrels).

Fysische eigenschappen van perliet korrels

- Extreme duurzaamheid
- Uitstekende isolatie-eigenschappen
- Thermische geleidbaarheid berekende waarde: λ = 0,050 W / (m • K)
- Granulatie: 0-6 mm
- Stortgewicht (afhankelijk van de korrelgrootte) ca.: 65-90 kg / m
- Dichtheid: 2,0-2,2 g / cm ³
- Belasting: 0.01 MN / m
- Temperatuurbereik: -250 ° C tot +800 ° C
- Ontvlambaarheid: Anorganisch
- Smeltpunt: 1400 ° C
- Brandbaarheid: Niet ontvlambaar
- Vorm: korrelig
- Kleur: wit / grijs-wit
- Gloeiverlies: minder dan 1 gew. %
- PH - Waarde: 7 ~
- Hygroscopisch evenwicht vochtgehalte: minder dan 1,5%
- Biologische ingrediënten: minder dan 0,1%

Toepassing van perliet in de bouw

Perliet, zowel als korrel als in vaste plaatvorm verwerkt kunnen toegepast worden op het dak en in muur- en vloerconstructies. Daarnaast kunnen perliet korrels ook tussen het rookkanaal in het leidingsschacht gegoten worden. Ook als toeslag in onder andere verf, vernis, pleister en mortel wordt perliet gebruikt.

Chemische analyse van perliet korrels
70-75% siliciumdioxide: SiO2
12-15% aluminiumoxide: Al2O3
3-4% natriumoxide: Na2O
3-5% kaliumoxide: K2O
0.5-2% ijzeroxide: Fe2O3
0,2-0,7% magnesiumoxide: MgO
0.5-1.5% calcium oxide CaO
3-5% gloeiverlies (chemisch / gecombineerd met water)