Vaculux lichtkoepel

BouwBestel manvragen?bel ons op 073 50 32 32 6maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uurzaterdag van 8:30 - 13:00 uur 

 

Stap 1:
Maatvoering aftekenen

Bepaal aan de binnenzijde tegen het dakbeschot de plaats van de lichtkoepel. Sla lange spijkers van onderaf door het dak op de hoekpunten van de lichtkoepel. Deze dienen als referentiepunten op het dak. Zet vanuit die referentiepunten de afmetingen uit voor het uit te zagen gat in het dak. Meet beide diagonale maten. Op het moment dat die gelijk zijn, kunt u er vanuit gaan dat alle hoeken recht zijn. 

Stap 2:
Ondersteuning dakconstructie

Plaats aan beide zijden van de uit te zagen opening steunbalken (ook wel stempels genoemd). De eventueel in de weg zittende balk(en) kan (kunnen) dan zonder probleem weggezaagd worden. 

Stap 3:
Uitzagen gat

Zaag één centimeter buiten de afgetekende lijnen van de opening de dakbedekking in met een hobbymes. Boor een gat om een begin te maken, zodat je met een reciperozaag het gat uit kunt zagen over de uitgezette tekenlijnen. Schroef daartoe eerst een lat langs de zaagsnede om scheef gaan te voorkomen. 

Stap 4:
Uitzagen balkconstructie

De balk die in de weg zit kan met de hand of een decoupeerzaag weggehaald worden. Vang de losse einden op door een zogenaamde raveling te maken. Dit is een dwarsbalk die de bestaande balken verbind, waardoor de constructie weer stevig wordt. 

Stap 5:
Aanbrengen hulpconstructie

Schroef eerst de raveelijzers op de bestaande balken. Daar kan vervolgens de steunbalk (raveelbalk) aan vast geschroefd worden. De einden van de afgezaagde balken moeten op dezelfde manier aan de rabeelbalk vast. Breng dan de tweede balk aan zodat een gat ter grootte van de lichtkoepel overblijft. Later kunnen de andere zijden van het gat met een materiaal naar keuze worden afgetimmerd. 

Stap 6:
Aanbrengen kitrand

Onder de opstand van de koepel moet een kitrand worden aangebracht. Afhankelijk van het dakbedekkingsmateriaal is dit een waterdichte kit, een koudlijm of een harde bitumen. Breng de kit aan op de onderzijde van de opstand en rondom het gat. 

Stap 7:
Vastschroeven opstand

De opstand kan over de dakuitsparing worden gelegd en vervolgens worden vastgeschroefd op de ondergrond. 

Stap 8:
Aanbrengen dakbedekkingsmateriaal

Dit gebeurt meestal op voorschrift van de dakbedekkingsleverancier, omdat het sterk afhankelijk is van het bestaande dakbedekkingsmateriaal. In combinatie met onze PVC opstanden kunnen alle soorten dakbedekkingsmateriaal worden toegepast. 

Stap 9:
Aanbrengen koepel

Monteer de koepel op de opstand m.b.v. de bijgeleverde schroeven. 

Stap 10:
Afwerking

Klik vervolgens de SafeClick® afdekdop over de schroef om inbraak tegen te gaan.